Marklov

Marklov behövs om markens höjdläge ändras med mer än ± 0,5 meter inom ett område med detaljplan. Om du ska bygga ingår marklov i bygglovet.

Vad ska skickas in?

När du söker marklov ska du skicka in:

När kan jag börja?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet samt alltid ett slutbesked när arbetet är avslutat. Läs mer om detta under Startbesked och Slutbesked.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från och med datum för beslutet. Om tiden har gått ut måste du söka nytt lov.