Skolskjuts

Som vårdnadshavare kan du ansöka om kostnadsfri skolskjuts för ditt barn som går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola;

  • om skolvägen är längre än 2 km (förskoleklass - årskurs 3) eller längre än 3 km (årskurs 4 - 9),
  • om det finns behov av skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
  • om barnet har fler än ett boende, s k växelvis boende* (ansökan ska förnyas inför varje läsår)

Observera att rätt till skolskjuts inte gäller den förmiddag eller eftermiddag barnet befinner sig på fritidshem, om det inte finns speciella skäl. Gymnasieelever med mer än 6 km till skolan får ett länstrafikkort för resor med linjetrafik, men är i övrigt inte berättigade till skolskjuts.