Idrott, motion och friluftsliv

Barn som hoppar över ett hinder.

I Ånge kommun finns det goda förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid. Här finns ett stort utbud av anläggningar, gott om natur, bra fritidsverksamhet och ett rikt föreningsliv.