Akut hjälp, krishantering

Här hittar du kontaktuppgifter till akut hjälp.

Akut hjälp 112

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp omgående. Till exempel akut sjukdom, olycka, pågående brott eller brand.

Polisen 114 14

Ring 114 14 om du behöver prata med polisen i ett ärende som inte är akut.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Om du inte är akut sjuk kan du få sjukvårdsråd via sjukvårdsupplysningen 1177. Telefonnummer 1177, webb 1177.se Länk till annan webbplats.

Informationsnumret 113 13

Ring 113 13 för att lämna eller få information om större olyckor och kriser i samhället.

Socialtjänsten - utanför kontorstid

Socialtjänsten i Ånge kommun har social beredskap. Denna nås via 112.

Krisinformation.se

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. ger information nationellt om krishändelser. Finns även som app.

Lokal kris eller händelse

Om det uppstår en lokal kris eller händelse kommer du att få fortlöpande information här på ange.se, via lokalradion P4 Västernorrland och via 113 13.