Kontakta kommunen

Välkommen till Ånge kommun, besöksadress Torggatan 10 i Ånge.
Postadress: Ånge kommun, 841 81 Ånge.
Telefon: 0690-25 01 00 (växel) och e-post: ange@ange.se

Ordinarie öppettider

Öppet för besök i Informationen kl 09.00-12.00 samt 13.00-15.00.
Förbokade besök kan tas emot utöver ovanstående öppettider.
Telefonväxeln är öppen kl 08.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Dag före röd dag i almanackan

Öppet för besök i Informationen kl 09.00-12.00.
Förbokade besök kan tas emot utöver ovanstående öppettider.
Telefonväxeln är öppen kl 08.00-12.00.

Kommunkontorets leveransadress

Torggatan 10, 841 33 Ånge

Fakturaadress

Ånge kommun, Ekonomienheten, 841 81 Ånge
Kommunen tar helst emot e-fakturor - se mer information om e-faktura

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd har en myndighetsbrevlåda. När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor, skickar vi ditt mejl vidare till en tjänsteperson som kan hantera ditt ärende. 

Om du vet vilken förvaltning du vill nå, så finns mejladresserna nedan. Om du däremot inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, kan du mejla till ange@ange.se så vidarebefordrar vi ditt meddelande till rätt mottagare.

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@ange.se

Myndighetsnämnden

myndighetsnamnden@ange.se

Valnämnden

valnamnden@ange.se

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

(Gemensam nämnd och förvaltning för flera kommuner)
bygg-miljonamnden@bracke.se

Medelpads Räddningstjänstförbund

mrf@sundsvall.se

Överförmyndarnämnden Mitt

(Gemensam nämnd och förvaltning för flera kommuner)
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Erik Lövgren (s), tel 0690-25 01 68

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Nils-Erik Flemström (m), tel 072-152 17 49

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Linda Mattsson (vf), tel 070-324 03 14

Chefer och kontaktpersoner

Kommunchef
Mattias Robertsson Bly, 0690-25 01 67

Ekonomichef
Catharina Norberg, tel 0690-25 01 83

Skolchef
Kent Ylvesson, tel 0690-25 03 21

Stabschef/personalchef
Christina Nordlander, tel 0690-25 01 19

Socialchef
Katarina Persson, tel 0690-25 01 41

Samhällsbyggnads- och näringslivschef
Mats Gustafsson, tel 0690-25 02 51

Bygg- och miljöchef
Christian Thorgerzon, tel 0693-162 05

Arbetsmarknadschef
Malgorzata Hammarberg, tel 0690-25 01 94

Fritid/Kultur/Turismchef
Jens Östlund, tel 0690-25 02 87

Kommunikatör
Marie Öberg, tel 0690-25 02 73

VD, Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA)
Patrik Jonasson, tel 070-328 75 44

Medelpads räddningstjänstförbund
Förbundschef
Per Silverliden, tel 060-13 58 02

Överförmyndarnämnden Mitt
Förvaltningsdirektör
Therese Samuelsson Östlund, tel 060-19 13 90