Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan omfattar årskurs 1-9.

Den anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden, och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

I vår kommun finns den anpassade grundskolan för elever i årskurs 1-4 (6) på Ljungaverks skola, och för elever i årskurs 5-9 på Fränstaskolan.