Personligt ombud

För personer med psykisk ohälsa.

Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till personer över 18 år, med omfattande och långvarig psykiska funktionsnedsättning, samt för personer som riskerar att utveckla svåra psykiska funtionsnedsättningar.

Verksamheten med personligt ombud är fristående från myndigheter och vårdgivare. Det innebär att vårt uppdrag utgår ifrån dig. De dokument vi skriver, de planer och mål vi sätter upp, gör vi tillsammans.

En förutsättning är att du har en vilja till förändring och delaktighet i samarbetet med personligt ombud.

Personligt ombud arbetar under sekretess. Hör gärna av er om ni har frågor.

Telefon: 0690-25 01 40 eller 070-203 47 71

E-post: gunilla.sundin@ange.se