Elevhälsa och trygghet

Vårt gemensamma uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan arbetar med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål men stödjer även skolan i sitt arbete. Detta genom att ge varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Kuratorer

Agneta Hollsten, Bobergsgymnasiet
Telefon: 0690-250 220, epost: Agneta.Hollsten@ange.se

Ellinor Harlén, Ånge grundskola (Ugglan) och Ljungaskolan
Telefon: 073-075 99 32, epost: ellinor.harlen@ange.se

Marina Tjärnkvist, Fränstaskolan och Torpshammar skola
Telefon: 0691-250 710, mobil: 073-275 14 47, epost: marina.tjarnqvist@ange.se

Stina Jonsson, Ånge grundskola (Björken)
Telefon: 070-191 72 25, epost: stina.jonsson@ange.se

Skolsköterskor och skolläkare

Anna-Karin Häggblom, Ånge grundskola (Björken och Bikupan), samt MLA (medicinskt ledningsansvar)
Telefon: 0690-25 03 08, epost: anna-karin.haggblom@ange.se

Sofia Frank, Ånge grundskola (Ugglan) och Ljungaskolan
Telefon: 0690-25 02 16, epost: sofia.frank@ange.se

Sofia Lindgren Nelhagen, Fränstaskolan och Torpshammars skola
Telefon: 0691-25 07 09, epost: sofia.nelhagen@ange.se

Sassa Ewing Helmersson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 070-237 46 77, epost: sassa.ewinghelmersson@ange.se

vakant, Skolläkare
epost:

Eva-Lena Årmyr, Verksamhetschef EMI (elevhälsans medicinska insats)
Telefon: 0690-250230, Mobiltelefon: 073-2702779, epost: eva-lena.armyr@ange.se

Skolpsykolog och logoped

Frida Grape, psykolog, förskola+resursskola
Epost: frida.grape@ange.se

Maria Berglind, psykolog, skola, samt Ångemodellen
Epost: maria.berglind@ange.se

Jenny Åhlin, logoped
Epost: jenny.ahlin@ange.se

Specialpedagoger

Eva Vikholm, specialpedagog grundskolan F-9 Fränstaskolan, samt grundsärskolan Fränsta/Ljunga, samt övergripande områden.
Telefon: 072-504 53 16, epost: eva.vikholm@ange.se

vakant, specialpedagog förskola
Telefon: xxx-xxxxxx, epost:

Marie-Louise Gustafsson, specialpedagog grundskolan F-6 Torpshammar
Epost: marie-louise.gustafsson@ange.se

Peter Waiswa, speciallärare/specialpedagog Ångemodellen Unga
Epost: peter.waiswa@ange.se

Studie- och yrkesvägledare

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar i team och kan göra insatser tillsammans eller var för sig på olika skolor i kommunen. De har vissa ansvarsområden enskilt, men arbetar tillsammans över hela kommunen.

Karin Höglin, ansvarig chef för Studie- och yrkesvägledningen
Telefon: 0690-250356, epost: karin.hoglin@ange.se

Maja Öberg, främst Vuxeutbildning
Telefon: 0690-250 233, epost: maja.oberg@ange.se

Lars Dvärby, främst Lärcentrum
Telefon: 0690-250 357, epost: lars.dvarby@ange.se

Josefin Persson, främst Fränstaskolan
Telefon: 0691-250 708, epost: josefin.Persson@ange.se

Pelle Haraldsson, främst Bobergsgymnasiet, Ånge grundskola (Ugglan)
Telefon: 0690-250 258, epost: per-olof.haraldsson@ange.se