Föreningar, föreningsliv

Ett rikt föreningsliv med möjligheter till idrott, kultur och gemeskap är en viktig trivselfaktor i kommunen

Fritidsenheten och Kulturenheten är de båda administrativa enheter som stödjer och bidrar till att föreningsarna i kommunen har goda möjligheter att bedriva sin verksamhet, till nytta och nöje för alla kommuninvånare.