Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Ansökan och registrering

En förenings lotterier kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under en femårsperiod. Läs mer hos https://www.spelinspektionen.se/ Länk till annan webbplats. om vad som gäller för kommunala registreringslotterier från 1 januari 2019.

Föreningen ska på ett styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen om registrering för lotteriverksamhet eller enskilt lotteri, samt besluta att utse en kontaktperson för lotteriet.

Lämna förslag på en kontrollant för lotteriet i samband med ansökan. Den som är kontrollant får inte vara ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Ansökan görs i kommunens e-tjänst senast 3 veckor innan lotteriet startas. Tillståndsavgiften är 300 kr.

Ansökan görs i e-tjänst och följande handlingar ska bifogas i pdf-format;

  1. Föreningens stadgar,
  2. Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret,
  3. Protokollsutdrag med styrelsens beslut om lotteriet och kontaktperson för lotteriet.

Se e-tjänst för ansökan och blankett för redovisning nedan under Självservice.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En idell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

  • Lottpris får vara högst vara 11 kronor (1/4000 prisbasbelopp 2020).
  • Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020, 7 883 kronor).
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller t ex föreningsaktivitet, teaterföreställning.
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

 Läs mer hos https://www.spelinspektionen.se/ Länk till annan webbplats. om övriga lotterier som inte kräver registrering eller licens  från 1 januari 2019.