Föreningsregister

I föreningsregistret hittar du de föreningar som finns registrerade hos fritidsenheten. Du kan söka på föreningsnamn, verksamhet eller geografiskt område.

Ånge kommun har ett rikt föreningsliv. Mångfalden av föreningar ger alla en möjlighet att aktivera ett intresse eller att utöva en hobby. Föreningen måste vara ideell, ha stadgar, som innehåller en beskrivning av föreningen, ha en öppen medlemsantagning, samt att inte arbeta för att ge medlemmar ekonomiska vinster.