Bidrag till föreningar

Från 2018 har kultur- och fritidsenheten gemensam bidragshantering vilketförenklar handläggningen, färre datum och gemensam mottagare av ansökningar.

Bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Startbidrag

Kan sökas av nystartad förening med barn och ungdomsverksamhet.
Ansökningstid: Hela året

Lokalt aktivitetsbidrag och stimulansbidrag

Verksamhetsbidrag för barn och ungdomar från 7 upp t o m 25 år.
Sista ansökningsdag:
25 augusti för perioden 1 januari-30 juni
25 februari för perioden 1 juli-31 december

Stimulansbidrag vid 100 aktiviteter/år eller mer
Stimulansbidraget är ett extra bidrag till föreningar som söker lokalt aktivitetsstöd och redovisar 100 aktiviteter/år eller mer. Stimulansbidraget betalas ut i samband med utbetalningen av lokalt aktivitetsstöd som söks senast den 25 februari och baseras på föregående års antal aktiviteter.

Anläggningsbidrag

Driftbidrag till föreningar med egna anläggningar som har barn och ungdomsverksamhet.
Skötselavtal för förening som genom avtal sköter en kommunägd anläggning t ex utflyktsstuga, längre skidspår. Hembygdsföreningsbidraget och hyresbidraget (lokaler för barn och ungdomar) ingår nu som kategorier  i anläggningsbidraget.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Riktat bidrag

Om er förening behöver stöd till förbättringar och inköp av utrustning, söks för kommande år.
Riktat bidrag kan även sökas för kringkostnader av den förening som aktivt gör en satsning för att rekrytera tjejer.
Sista ansökningsdag: 1 december och 25 augusti. 

Övriga bidrag till föreningar

Drift- och underhållsbidrag till samlingslokaler

Drift- och underhållsbidrag för lokal av allmänt intresse. Orten ska vara godkänd i  Samlingslokalsutredningen 2005-08-25 HN § 116
Sista ansökningsdag: 1 december.

Jubileumsgåva 100 år

Nytt bidrag som kan sökas av bidragberättigad förening som fyller 100 år.
Ansökningstid: Hela året.

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Bidtaget kan sökas av föreningar som bedriver löpande kulturverksamhet.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Verksamhetsbidrag till studieförbund

Bassumman fastställs vid varje års budgetarbete.
Sista ansökningsdag: 1 maj

Verksamhetsbidrag till föreningar för funktionsnedsatta

Verksamhetsbidrag till förening med minst 15 medlemmar.
Sista ansökningsdag: 1 december.

Verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar

Ingår fr om 2018 i kultur och fritidsenhetens bidrag.
Sista ansökningsdag: 1 december.