Kundtjänst och felanmälan

Här hittar du information om Samhällsbyggnadsavdelningens kundtjänst och hur du gör en felanmälan.

Du kan kontakta oss gällande dessa områden:

  • Renhållning
  • Gator och vägar
  • Parker och grönområden
  • Vatten och avlopp

Felanmälan

Felanmälan gällande till exempel sophämtning/sopkärl, gatubelysning, brunnar/brunnslock och vatten/avlopp görs via e-tjänsten Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter Länk till annan webbplats..

Akuta fel

Akuta fel kan till exmpel vara en större vattenläcka, ett akut stopp i avloppet, att det behövs en akut slamtömning eller något som utgör fara för liv eller egendom. Övriga ärenden hänvisar vi till e-tjänsten Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter Länk till annan webbplats..

Akut telefon: 0690–25 02 02

Ägarbyte

Ägarbyte gällande VA/renhållning görs via e-tjänsten Ny abonnent för VA och avfall vid ägarbyte Länk till annan webbplats..

E-faktura och autogiro

E-faktura anmäler du själv via din internetbank.
Vill du anmäla autogiro kontaktar du vår kundtjänst.

Kundtjänst

Kundtjänst för övriga frågor når du via telefon 0690–25 02 00, måndag–torsdag klockan 10:00–12:00, eller via e-post: kontaktcenter@ange.se.