Tillgänglighetsredogörelse

Ånge kommun står bakom webbplatsen www.ange.se.

Den här sidan beskriver hur Ånge kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats., eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare och oberoende av vilka eventuella hjälpmedel som används.

Verktyg för kontroll av tillgängligheten på www.ange.se

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ange.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Kontakta oss genom att skicka e-post till ange@ange.se

Du kan alltid kontakta oss med allmänna frågor om kommunen på följande sätt:

 • Ring växeln på telefonnummer 0690-25 01 00 och beskriv din fråga så hjälper de dig vidare till rätt person.
 • Skicka e-post till ange@ange.se och beskriv din fråga så får du hjälp att komma vidare.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på adressen ange@ange.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kring tillgängligheten kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG och delar av det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Vissa dokument, pdf:er, kan vara i otillgängligt format och är således inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. En alternativ-text på alla innehållsbärande bilder saknas.
 • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning.
 • Formulär och e-tjänster kan i vissa fall vara svåra att förstå.
 • Några länkar kan vara otydliga.
 • Det finns inga textalternativ för våra filmer.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Plan för åtgärder på lång sikt

Anledningen till att vi inte åtgärdat alla tillgänglighetsbrister innan 23 september 2020, då lagen börjar gälla skarpt, är att vi har begränsade resurser.

När det gäller tillgängliga pdf:er har den utbildning vi behöver internt inte kunnat genomföras ännu, men planen är att hålla den så snart som det är möjligt.

Vår ambition är att vi ska ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021-2022 beroende på vad budgeten tillåter.

Oskäligt betungande anpassning

Ånge kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Äldre pdf:er och dokument. Det finns dokument på ange.se som inte är tillgängliga. Vi har en mycket begränsad organisation och de resurser samt de kostnader som anpassning av äldre dokument skulle medföra bedömer vi som oskäligt betungande för kommunen i dagsläget.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs i punkterna nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service: Länk till annan webbplats.

 • Direktsädningar av kommunfullmäktige i webb-tv och radio
 • Kartor som inte är avsedda för navigering
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Ånge kommun

Hur vi testar webbplatsen

Vi har delvis gjort en självskattning (intern testning) av ange.se samtidigt som vi får stort stöd i våra testverktyg. Limepark, som är vår utvecklare, har också granskat vår sida och de kommer att åtgärda ett antal brister inom 1-4 månader.

Några av bristerna som kommer att åtgärdas är problem med att länkade bilder saknar alt-text, förbättra etikett på sökruta, åtgärda kontrastproblem samt avaktivera sökordsförslag på grund av bristande tillgänglighet i funktionen 

Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form 2017-06-15