Barn som leker och hoppar utomhus.

Framtidens Ånge

Ånge kommun vill växa och tar nu viktiga steg mot en positiv samhällsutveckling.

Följ med oss på resan mot mer lokal värdebehållning och en mer hållbar värld genom satsningar på elintensiv industri.

Ånge kommun har de allra bästa förutsättningarna för att bidra till den viktiga energiomställning som världen står inför. Vi har lokalt producerad grön energi genom vattenkraft, vindkraft och solenergi. Vi har en enorm energikapacitet i Tovåsen stamnätsstation som möjliggör viktiga industrietableringar. Dessutom är Ånge placerat mitt i Sverige och har en välfungerande infrastruktur vilket gör oss till en attraktiv samarbetspartner för företag som vill leda samhällets omställning till grön energi.

Kommunen inledde 2021 en långsiktig satsning på att etablera elintensiv industri med basen i två större vätgasfabriker. I Alby planeras en av Sveriges största anläggningar för grön vätgas med 500 MW i kapacitet stå klar 2028. Anläggningen kan producera upp emot 82 000 ton vätgas per år för sin utvalda mottagare, som ej är fastställd ännu. Ambitionen är att vätgasfabriken i Alby ska vara navet i en industriell symbios som skapar lokal värdebehållning för platsen och dess medborgare.

Fabriken i Ljungaverk byggs på historisk industrimark och har en kapacitet på 100 MW vilket ger upp emot 18 400 ton vätgas per år. De två anläggningar i Alby och Ljungaverk ger Ånge kommun en framtida årlig produktion av vätgas som motsvarar hälften av den vätgas som Sverige producerar idag. Vi är stolta att kunna vara med och driva Sveriges och världens energiomställning och sätta Ånge på kartan som en innovativ hub för grön omställning.

På undersidor till denna sida hittar du information om Ånge kommuns samhällsutveckling. Allt ifrån den historiska kontexten till aktuell information om pågående projekt och dess samhällspåverkan och möjligheter.