Kommunens organisation

Ånge kommunkoncern består av en förvaltning, kommunförvaltningen, och två helägda bolag. Ånge kommun är också delägare i ett antal bolag.

Här nedan ser du skisser över organisationen samt över styrelse, nämnder och bolag.

Organisationsskiss över kommunförvaltningen i Ånge kommun