Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem.

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år börjar ditt barn förskoleklass. Sedan höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. I början av det år som ditt barn ska börja förskoleklass sker skolvalet.

Grundskola årskurs 1-9

Grundskola omfattar årskurs 1-9.

Här hittar du alla grundskolor (kommunala och fristående) i Ånge kommun

Fritidshem

När ditt barn börjar förskoleklass eller grundskola, erbjuds fritidshem.