Säkerhet intill järnväg

Kommunen korsas av järnväg från både norr till söder och från öst till väst. Järnvägen är ofta nära samhällen och vi kommer i kontakt med spåren när vi rör oss i tätorternas närområden. Använd de övergångar som finns.

Järnvägsolyckor är oftast mycket allvarliga. Du kan dö, brännskadas svårt eller skadas på annat sätt. Håll dig borta från järnvägsräls och byggarbetsplatser. Om du ska korsa järnvägsspår så får du enbart göra det vid tillåten övergång. Det finns lagstadgade förbud mot att befinna sig på järnvägsräls, klättra på vagnar m.m.

Spår och banvallar

Visst kan det vara frestande att ta en genväg över spåret, men det är livsfarligt!

  • Tåg kan inte väja.
  • Tåg kör igenom tätorter i upp till 100 km/h.
  • Tågets stoppsträcka är flera kilometer, så det hinner inte stanna för hinder på spåret.
  • Moderna tåg är tysta. De blir ännu svårare att höra när snö, regn och vind dämpar eller leder bort ljudet.
  • Blir du överraskad kan du lätt halka eller fastna i rälsen.

Järnvägsbroar och tunnlar

När järnvägen går på en bro eller i en tunnel tillkommer ytterligare en allvarlig fara. Du kommer inte tillräckligt långt bort från spåret. Broräcken och tunnelväggar skapar lätt en dödsfälla där luftdraget från tåget kan suga in dig under vagnarna.

Kontaktledning

Tågen drivs av elström med en spänning på 16 000 volt! Jämfört med den spänning du har hemma som är 230 volt är skillnaden jättestor. Den höga spänningen skapar risker som du kanske inte har tänkt på:

  • Du behöver inte ta i ledningen för att bli skadad, det räcker med att du är nära (inom 1,5 meter) den för att du ska kunna få ström i dig.
  • Strömmen från ledningen kan överföras till dig på oväntade sätt. Om du till exempel försöker plocka ner något föremål som fastnat på ledningen med en träpinne eller något annat långt för att nå.
  • Om du klättrar upp i en ledningsstolpe kan du komma i närheten av delar i stolpen som är strömförande, du behöver inte vara i närheten av ledningen.