Trygg och säker

Ånge kommun tillhör Medelpads Räddningstjänstförbund. Där får du mer råd om brandskydd och räddningstjänstfrågor i området.

Informationsnumret 113 13

Informationsnumret 113 13 ska du ringa om du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Polisen 114 14

Polisen når du via 114 14 för information om det inte är ett akut läge. I så fall ring 112.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp ringer du akutnumret 112.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Om du inte är akut sjuk kan du få sjukvårdsråd via sjukvårdsupplysningen 1177, telefon 1177, webb 1177.se

Krisinformation.se

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. ger information nationellt om krishändelser. Finns även som app.

Lokal kris eller händelse

Om det uppstår en lokal kris eller händelse kommer du att få fortlöpande information här på ange.se, via 113 13 och via lokalradion P4 Västernorrland.