Om olyckan är framme

Inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommun finns flera anläggningar - SEVESO-anläggningar - som hanterar farliga ämnen i sin dagliga verksamhet.

Om en olycka skulle inträffa kan dessa ämnen vara skadliga för dig och naturen.

Skulle en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffa får du veta det på flera olika sätt. Ett sätt är via varningssystemet ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA).

Det består av ett informations- eller varningsmeddelande som sänds ut via TV eller i radio. Varningen kan även kompletteras med utomhussignalen ”Viktigt Meddelande”.

När du hör signalen ”Viktigt Meddelande” ska du:
• Gå inomhus
• Stänga fönster, dörrar och ventilation
• Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4
eller titta på SVT:s TV-kanaler.

De anläggningar inom ditt närområde som har en verksamhet som har bedömts som riskfyllda finns presenterade i foldern "Om larmet går" Pdf, 4.1 MB. som Räddningstjänsten tagit fram. I foldern kan du även läsa mer om hur du ska agera om en olycka inträffar.