Försäkringar

Kommunen har avtal om olycksfallsförsäkring för alla skolelever via Protector. Försäkringen omfattar skoltid, fritid samt ferier.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.
Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.

Skadeanmälan kan också göras per telefon, tel: 08-410 637 00

Försäkringstagare är Ånge kommun