God och nära vård

God och Nära vård är en reform från staten för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Regionerna har tilldelats resurser för att genomföra detta.

I Ånge Kommun utförs dels utvecklingsarbeten tillsammans med Region Västernorrland och dels gör vi förändringsarbeten på egen hand som har koppling mot en God och Nära vård.

Vad?

Nära vård är ett nytt sätta att arbeta med hälsa , vård och omsorg. Utgår från behov. Bygger på relationer. Är hälsofrämjande och förebyggande. Bidrar till en jämlik hälsa, trygghet och självständighet för alla invånare i kommunen.

För Vem?

Vården behöver komma närmare patient och brukare. Utvecklingen pågår på en lokal, regional och nationell nivå. Ytterst är det staten som gett landets kommuner och regioner uppdraget att arbeta fram ett nytt och mer hållbart hälso- och sjukvårdsystem. I Länet finns en avsiktsförklaring där länets sju kommuner tillsammans med Region Västernorrland undertecknat ett avtal om att arbeta med en god och Nära Vård i Västernorrland.

Varför?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar. Färre personer arbetar och betalar skatt samtidigt som det blir svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården