Samhällsrum Överturingen

I samhällsrummet i Överturingen kan du själv ta vissa prover och träffa vårdpersonal via video. Vid vissa dagar finns personal på plats och tar bokade blodprover. I övrigt är det obemannat och då kan du själv besöka Samhällsrummet där du erbjuds viss service.

Öppettider för samhällsrummet i Överturingen:

Varje onsdag klockan 09:00-11:00, undersköterska för bokad provtagning på plats.
Blodtryck, längd, vikt, barnvägning och digitala läkarbesök.

Öppettider finns även på dörren till samhällsrummet.

Övriga dagar är samhällsrummet obemannat men du kan ändå ta blodtryck, längd, vikt, barnvägning och ha digitala läkarbesök.

Du tar dig in i byggnaden via BankID eller med engångskod. Instruktioner för detta finns vid ytterdörren. Om du inte har BankID kan du ringa 0690-156 50 så får du en engångskod istället. Vill du ha hjälp med att ordna ett BankID så besöker du Bibblabilen vid Samhällsrummet ojämna veckor mellan klockan 09:00-11:00 för att få hjälp.

Nyheter kring samhällsrummet i Överturingen

Artikel om att Bibblabilen ansluter till samhällsrummet.
"Samhällsrummet i Överturingen får ytterligare en servicefunktion."

Reportage från invigningen av samhällsrummet i Överturingen.
"Strålande sol vid invigningen av samhällsrummet i Överturingen."

Reportage från Region Västernorrland om samhällsrummet, samarbetet med Haveröborna och framtiden.
"Nu får byborna ökad tillgänglighet till vården – samhällsrum invigs i Överturingen." Länk till annan webbplats.

Artikel om samhällsrummet i Överturingen.
"Snart öppnar samhällsrummet i Överturingen."

FAQ

Vad är ett samhällsrum?

Samhällsrum är ett samarbete mellan primärvården i Ånge och Ånge kommun. Det är en plats i bygden där viss service från kommunen och regionen erbjuds på plats och på distans.

Vad kan jag göra i samhällsrummet?

Samhällsrummet erbjuder flertalet tjänster från både kommun och region.
Du kan till exempel:

  • Ta prover som är ordinerade av din vårdgivare. Provtagningen sker på tider som anpassas utifrån behov och bokas via telefon med Hälsocentralen i Ånge.
  • Använda provtagningsutrustning för självservice. Kan göras när samhällsrummet är öppet och behöver inte bokas.
  • Ta ditt blodtryck, ta din vikt och väga ditt barn.
  • Ha distansmöte med exempelvis läkare, fysioterapeut eller distriktssköterska. Bokas via telefon med din vårdgivare.
  • Ha distansmöte med personal från Ånge kommun.

Var ligger samhällsrummet?

Samhällsrummet i Överturingen håller till i den gamla förskolan på Turingevägen 19, Överturingen.

Vad kostar det?

Att använda ett samhällsrum för egen mätning eller provtagning är kostnadsfritt. Ett digitalt läkarbesök kostar som ett fysiskt läkarbesök och du får en faktura på besöket i efterhand. För dig som är 19 år och yngre eller 85 år och äldre är besöket kostnadsfritt.

Finns det personal på plats som tar blodprover?

Ja. Personalen som arbetar i samhällsrummet är undersköterskor och utbildade i provtagning. De finns på plats varje onsdag klockan 09:00-11:00 för att ta ordinerade blodprover. Du bokar tid för provtagningen med Ånge Hälsocentral via telefon 0690-156 60.

Kommer jag att kunna koppla upp mig digitalt med läkare?

Ja. Du bokar ditt besök via din vårdgivare och uppger att du vill genomföra läkarbesöket digitalt. Det finns tydliga instruktioner i samhällsrummet hur du går tillväga med ditt digitala läkarbesök. Det enda som krävs är ett knapptryck.

Hur tar jag mig in i byggnaden?

Ytterdörren kan låsas upp med BankID. Instruktioner för detta finns utanför dörren.
Om du inte har BankID finns det möjlighet att få en engångskod för att låsa upp dörren. Du ringer då 0690-156 50 så får du en kod. Det finns instruktioner även för detta utanför ytterdörren.

Jag bor i Haverö och har ett barn som behöver vägas. Jag har ingen vaccination eller läkarbesök inbokat vid tillfället. Kan jag väga mitt barn i samhällsrummet?

Ja. Om du vill väga barn så väntar du på din tur och sedan utför du vägningen på den barnvåg som finns placerad i rummet. Du ansvara själv för att skriva upp värdet och följa det enligt rutin.

Jag har blodprover som jag tar ibland på ordination av läkare. Kommer jag att kunna ta dessa i samhällsrummet i Överturingen?

Ja. Du bokar dina ordinerade blodprover va Hälsocentralen i Ånge och sedan går du till samhällsrummet den tid Hälsocentralen angivit. Om du inte är listad på Ånge Hälsocentral eller bor utanför gränsen tar du med dig remissen i handen, då kan du ta dina ordinerade blodprover. Det finns vissa få undantag på prover som inte går att ta i samhällsrummet och då får du information om detta på plats.

Jag skulle vilja ta mitt blodtryck men har ingen egen blodtrycksmätare. Kan jag göra det när jag uträttar mina andra ärenden i Överturingen?

Ja. I ett av rummen i samhällsrummet finns blodtrycksmanschett där du kan ta ditt blodtryck. Om det är ett blodtryck som ska rapporteras in till läkare så ansvarar du själv för att detta görs. Det kan du göra via 1177.se eller genom att ringa till Hälsocentralen i Ånge. Det finns tydliga instruktioner kring blodtrycksmätning i rummet samt om värden på blodtryck och hur du ska göra om dina värden är avvikande.

Om jag i samband med blodprovstagning behöver ta ett ordinerat EKG. Finns det möjlighet att göra detta i samhällsrummet?

Nej. I nuläget finns det inte möjlighet till det. Men målet på sikt är att du ska kunna ta ditt planerade EKG i samhällsrummet inför sjukhusbesök.

Jag kommer från en annan region. Kan jag ta mina ordinerade blodprover i Samhällsrummet?

Ja. Provtagning av ordinerade blodprover sker på onsdagar klockan 09:00-11:00. Det bokas via Ånge Hälsocentral på 0690-156 60. Din vårdgivare behöver skriva en pappersremiss som du har med dig i handen när du kommer till samhällsrummet.

Varför valdes just Överturingen som plats för Samhällsrummet?

I förarbetet besökte Ånge Kommun och Region Västernorrland fyra ytterområden i Ånge kommun och flera medborgardialoger genomfördes tillsammans med invånarna. I Haverö identifierades tidigt ett behov av en mer tillgänglig hälso- och sjukvård och även innan dessa medborgardialoger hade önskemålet funnits.

Anledningen till att Överturingen valdes geografiskt var att det fanns tre identifierade lokaler och denna lämpades sig bäst för ändamålet utifrån de kriterier som satts upp. Lokalen ligger dessutom i anslutning till den lokala Handlaren, vilket gör det enklare för invånarna att uträtta flera av sina ärenden vid samma tillfälle.

Finns det några regler hur ett samhällsrum ska byggas eller kan man göra som man vill?

Vårdval har satt upp kriterier som behöver uppfyllas innan det går att ansöka om att få starta ett Samhällsrum. Ett exempel är att Samhällsrummet ska vara tillgänglighetsanpassat. Det är även en förutsättning att det finns ett samarbete mellan kommun och region. När dessa kriterier är uppfyllda skickar man en ansökan till Vårdval. Denna ansökan är gjord och är godkänd för Samhällsrummet i Överturingen.