Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och till en fastighet hör byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten.

Kommunalt och statligt lantmäteri

Det finns kommunala lantmäterimyndigheter i ett fyrtiotal av landets kommuner och i övriga kommuner, även Ånge kommun, är statliga Lantmäteriet den myndighet som hanterar fastighetsregistret och fastighetsindelning.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och till uppgifterna hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Hos Lantmäteriet kan du få hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till Lantmäteriet du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Om du behöver besöka Lantmäteriet finns de närmaste kontoren i Östersund och Härnösand. Lantmäteriets kundtjänst i Gävle, telefon 0771-63 63 63.