Byggnadsritningar, arkiv

Om du behöver få tag på ritningar, situationsplaner, bygglovshandlingar eller lånehandlingar som rör en fastighet i kommunen, kan flera av dessa handlingar finnas i kommunens centralarkiv.

Kommunarkivet

I Kommunarkivet finns bygglovshandlingar, lånehandlingar, byggnadsritningar och situationsplaner. Akterna söks som regel efter fastighetsbeteckning. Observera att från Torps gamla kommun (före 1971) måste man veta vem som var byggherre* för att kunna söka fram akten.

* Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten (PBL).

Förfrågningar och beställningar 
Förfrågningar och beställningar av handlingar/ritningar via e-post till: kommunarkivet@ange.se