Bygga nytt, ändra och riva

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva en byggnad krävs ofta någon form av tillstånd. Under Bygga nytt, ändra och riva kan du hitta information om hur du går tillväga för att söka tillstånd. Har du frågor är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen som handlägger bygg- och miljöärenden.