Kontrollansvarig

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- och markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig (KA). Den som bygger (byggherren) har ansvaret för att bygglagstiftningens krav uppfylls, ansvaret gäller även om det finns en kontrollansvarig. KA ska vara till din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Tanken är att vi ska få bättre kvalitet på våra byggnader.

Redan när du lämnar in ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska det finnas förslag på vem som ska vara kontrollansvarig. Det är sedan bygg- och miljönämnden som godkänner vem som ska vara kontrollansvarig.

När ska KA anlitas?

Du behöver oftast anlita en KA om du ska:

 • bygga ett bostadshus, fritidshus eller en större tillbyggnad.
 • ändra en byggnad så att bärande delar berörs.
 • riva en större byggnad.
 • utföra stora markarbeten.

När behövs inte KA anlitas?

Du behöver vanligtvis inte en KA (bygg- och miljönämnden avgör) om du ska:

 • bygga uthus, garage och andra små byggnader.
 • göra små ändringar av en- och tvåbostadshus.
 • riva en mindre byggnad.

Du behöver aldrig en KA om du ska:

 • utföra en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan. 

Vad ska KA göra?

Den kontrollansvarige ska:

 • hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.
 • se till att kontrollplanen följs.
 • vara med vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök, besiktningar och andra kontroller.
 • medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.
 • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för bygg- och miljönämndens slutbesked.

KA måste vara certifierad

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Den kontrollansvarige som du anlitar måste också vara certifierad. Vilka som är certifierade KA i din närhet hittar du på certifieringsorganen RISE och Kiwas webbplatser.