Missbruk

Om man själv, eller någon anhörig, har problem med alkohol, narkotika eller andra beroenden kan man få råd, stöd och hjälp.

Till öppenvården kan man vända sig direkt för råd, stöd och enskilda samtal. Man kan även vända sig till socialsekreterare för råd och stöd och som efter ansökan utreder behovet. När någon önskar hjälp görs en utredning där man tillsammans kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är lämpligast.

Om man känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk kan man anmäla sin oro till  Vuxengruppen. Alla anmälningar som kommer till Vuxengruppen följs upp. En socialsekreterare tar kontakt med den som anmälan gäller för att bedöma situationen och ge information om vad kommunen kan erbjuda för hjälp.

Om en person är i uppenbar och allvarlig fara på grund av sitt missbruk kan socialtjänsten ansöka om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Välkommen att ta kontakt med socialtjänsten.

Behandling i öppenvården

Välkommen att ta kontakt med öppenvården inom socialtjänsten.
Telefon: 0690-250 100 (växel)

Så går en utredning till

Om du vill ha stöd och hjälp för att komma ifrån ditt missbruk eller något annat stöd gör socialsekreterare en utredning tillsammans med dig.

Utredning
För att komma fram till vilken hjälp du behöver kartlägger socialsekreteraren, tillsammans med dig, dina behov och sammanställer alla uppgifter i en utredning. Utifrån vad som framkommer görs en bedömning och förslag ges på vilken hjälp som bäst tar hänsyn till dina behov. Du har rätt att ta del av utredningen innan beslut fattas. Detta är att göra en utredning, enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Du har dessutom rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig på socialkontoret.

Beslut
När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad, får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Om du inte är nöjd med beslutet
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet lämnas in skriftligt till den som fattat beslutet. du talar om vad du är missnöjd med. Handlingen måste ha kommit in senast tre veckor efter att du fått beslutet. Underteckna skrivelsen och uppge ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Fler upplysningar kan du få av socialsekreteraren.

Alkohol och droger - för dig som är ungdom

Är du bekymrad över dina egna eller någon annans alkoholvanor eller drogmissbruk men känner att du inte riktigt vet hur du ska hantera problemet?

Hit kan du vända dig
Du ska inte tveka att söka hjälp. Går du i skolan kan du alltid prata med din skolsköterska eller skolkurator. De kan berätta om olika vägar att få råd, stöd och hjälp. Elevhälsan når du här.

Det finns även möjlighet till råd och stöd från Fält- och stödteamet och öppenvården.

Vad är för mycket?

Det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol. Man kan aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol. Det kan till exempel vara:

•Att man tål mer. Dricker man ofta vänjer sig kroppen och man behöver mer alkohol än tidigare för att bli full.
•Att man dricker mer än man hade tänkt. Att man dricker så mycket att man får minnesluckor. Det kan vara ett tecken på att hjärnan börjat skadas.
•Att man känner att man behöver dricka igen ”dagen efter”, för att må bättre eller för att man känner ett sug.
•Att man fortsätter dricka fast man mår dåligt på något sätt.
•Att drickandet gör att det går sämre i skolan eller på jobbet eller att man struntar i aktiviteter.
•Att drickandet förstör relationer med kompisar eller familjen.
•Att man inte erkänner för sig själv hur mycket man dricker, och inte vill prata med andra om det.
•Att man blir nedstämd, irriterad eller får ångest. Det kan bero på att man gjort något man ångrar eller skäms för när man varit full, att man vet att man dricker för mycket, eller att kroppen och hjärnan reagerar på alkoholen.
•Att man ofta känner sig rastlös.
•Att man får sömnproblem.
•Att man får ont eller andra problem med magen.
Källa: UMO samt Vårdguiden


Läs mer

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk, 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
ALNA.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Har särskild föräldrawebb
Mentor.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Arbetar för att unga människor ska kunna ta avstånd
från alkohol, tobak och narkotika
Tänk Om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Information för föräldrar om alkohol och droger
CAN.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Nattvandring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Riksnätverket för nattvandrande föräldrar


Vänta inte med att ta steget att söka hjälp! Ju längre tiden går desto svårare blir det att komma tillrätta med ett alkohol- eller drogmissbruk.

Riskbruk och missbruk - för dig som är ungdom

Är du orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger, tveka inta att söka hjälp. Du kan vända dig till elevhälsan,öppnas i nytt fönster socialtjänstens fält och stödteam och öppenvården.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. I början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att bli beroende finns för alla och det går inte att veta i förväg hur lång tid det tar innan man är fast.

Alla droger är beroendeframkallande. De påverkar hjärnans belöningscentrum, precis som när man till exempel får beröm eller är förälskad. Då mår vi bra och obehagliga känslor blockeras. Man kan alltså stimulera belöningscentrum på konstgjord väg med droger, alkohol eller mat. Det är en viktig orsak  till att människor blir beroende av sådana droger.

Det är vanligare bland en del människor att använda droger eller annat för att känna sig lycklig och slippa jobbiga känslor. Det är människor som kan behöva extra mycket stimulans för att må bra eller som är oroliga och stressade.

Exempel på olika slags missbruk som stimulerar belöningscentrum:

•Alkoholism och drogmissbruk
•Matmissbruk
•Sexberoende
•Spelmissbruk
•Ätstörningar
•Även självskadebeteende kan stimulera belöningscentrum för att skydda kroppen mot smärta
Källa: EU:s medicinska experter (Web4Health) samt UMO


Läs mer

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk, 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
ALNA.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Har särskild föräldrawebb
Mentor.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Arbetar för att unga människor ska kunna ta avstånd
från alkohol, tobak och narkotika
Tänk Om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Information för föräldrar om alkohol och droger
CAN.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Nattvandring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  - Riksnätverket för nattvandrande föräldrar