Ställa frågor, lämna förslag och synpunkter

Som invånare i Ånge kommun har du flera vägar in till kommunen om du vill ställa frågor, lämna förslag och synpunkter.

Kontaktvägar


E-tjänster

Du kan lämna synpunkter och förslag genom våra e-tjänster. Där kan du även välja att framföra dina synpunkter anonymt, utan att ange namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med svar.

En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling, som alla kan ta del av. Handlingar publiceras i webbdiariet, samt i kallelser och protokoll på Ånge kommuns webbplats. Om det finns speciella skäl kan uppgifter i en handling skyddas av sekretess.

Kommunfullmäktige

Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post.

Kontakta din lokala politiker

Du kan också kontakta din lokala politiker direkt för att ställa frågor och lämna förslag. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i fullmäktige och nämnderna finns i Förtroendemannaregistret.

Skicka e-post eller ring oss

Du kan alltid skicka e-post till oss, antingen till kommunens officiella e-postlåda: ange@ange.se. Du kan även kontakta vårt kommunalråd och oppositionsföreträdare samt chefer. På sidan Kontakta kommunen hittar du våra kontaktuppgifter.