Redovisning av motioner under behandling

Här är de motioner som just nu är inlämnade och ska besvaras. Motioner lämnas av ledamöter i kommunfullmäktige. 

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Titel

Inlämnat av

Dnr


2023-12-05

Motion om Välfärdsbibliotek/smartotek Pdf, 130.6 kB.

Vår Framtid

KS 23/861


2024-04-15

Motion, enad städorganisation Pdf, 73.1 kB.

Vår Framtid

KS 24/318


2024-04-25

Motion att avveckla kommunens utskott Pdf, 546.9 kB.

Sverigedemokraterna

KS 24/348


2024-04-25

Motion att lyfta medborgarförslag till fullmäktige Pdf, 324.5 kB.

Sverigedemokraterna

KS 24/349


2024-06-10

Motion Folkomröstning om vindkraft Pdf, 1.1 MB.

Sverigedemokraterna

KS 24/460


2024-06-10

Motion Samordning våldsprevention Pdf, 1.1 MB.

Vår Framtid

KS 24/461