Mötesportal med kallelser, protokoll och sammanträdesdagar

I mötesportalen hittar du kallelser och protokoll från och med 2019. På den digitala anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelse: kommunfullmäktige sammanträder i Medborgarhuset Ånge.

Dagen inleds klockan 11:00 med information kring följande punkter:

  • Information om tertialrapport, budget och mål för 2025
  • Kontaktcenter
  • Kommunchef informerar om aktuella händelser i kommunen
  • Näringslivs- och samhällsbyggnadschef informerar om avfallshantering
  • Information om kommunikation vid samhällsstörning, höjd beredskap eller krig

Kommunfullmäktiges beslutsmöte inleds 13:00.

Kallelse kommunfullmäktige 240610 Pdf, 722.9 kB..