Visionen för Ånge kommun som plats

Logotyp för visionsarbetet.

Vision och fokusområden

Med rätt fokus når vi tillsammans vår vision - och våra fem fokusområden leder oss mot visionen.


hållbar vardag

Fokusområde: Hållbar vardag
Ånge kommun har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är enkelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett stärkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande.

hållbar hälsa

Fokusområde: Hållbar hälsa
Det finns gott om mötesplatser, aktiviteter och ett brett kulturutbud för alla ute i bygden och i centralorten som stimulerar till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv hos barn, unga, vuxna och gamla.

Fokusområde Gemenskap

Fokusområde: Hållbar gemenskap
Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap som man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över.

hållbar kompetens

Fokusområde: Hållbar kompetens
Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka.

hållbar natur

Fokusområde: Hållbar natur
Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist – med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på.

Underlag till Visionen

Sedan starten av visionsarbetet år 2019 fram till hösten 2021 har omfattande material samlats in och sammanställts. Det nu ligger till grund för en vision och fokusområden för oss alla, - invånare, företag och föreningar i hela kommunen.

Ladda ner Visionsrapporten Pdf, 52.5 MB. (178 sidor)
Ladda ner rapporten Perspektiv från Näringslivet Pdf, 2 MB. (32 sidor)