Anhörig

Vårdar du en långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt anhörig hemma? Då kan du ansöka om stöd.

Du kan till exempel ansöka om:

  • Avlösning av hemtjänsten
  • Vistelse på dagvård för person med demenssjukdom
  • Vistelse på korttidboende eller växelvård för den vårdbehövande

För dig som vårdar eller stödjer en närstående kan det ibland finnas ett behov av att få samtala med någon utomstående. Du kan då kontakta Anhörigkonsulenten.

Är du osäker på vilken hjälp du behöver, är du välkommen att ta kontakt med socialtjänsten. Enklast når du oss via kommunens växel på 0690-25 01 00.
 
Broschyr med information om stöd för anhöriga som vårdar en närstående Pdf, 242.7 kB.