Anhörigkonsulent

För dig som vårdar eller stödjer en närstående kan ibland finnas ett behov av att få samtala med någon utomstående. Då finns anhörigkonsulenten för dig.

Kanske finns ett behov av att få träffa andra i liknande situationer, mer kunskap om sjukdomar, funktionshinder m.m. Anhörigkonsulenten ordnar träffar och utbildningar som du kan delta i.
 
Du kan söka stöd även om den som du ger vård och omsorg redan har hjälp från kommun, landsting, skola eller försäkringskassa.
 
Det kan vara vård och omsorg för någon som har missbruk/beroendeproblem, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, är äldre eller långvarigt sjuk.

Anhörigkonsulenten finns för dig och erbjuder kostnadsfritt:

  • Råd och stöd
  • Enskilda samtal
  • Hembesök
  • Kontakt med andra anhöriga
  • Informationsdagar och föreläsningar
  • Information om socialtjänstens verksamhet

Kontakt:
0690-25 01 54