Dödsfall och begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan som tillhandahåller en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremoni som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.    

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerlig begravning. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå inte önskar begravning i Svenska Kyrkans ordning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt  utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. Begravningsbyråerna hjälper oftast till att utforma den borgerliga begravningsakten.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. I ombudets uppdrag ingår bl a att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.  

Begravningsombud i Ånge kommun är: Birgitta Bolin, Ånge