Buller och luftkvalitet

Den miljö vi vistas i påverkar våra liv. Luftföroreningar och buller påverkar både miljön och vår hälsa.

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken.

Luftkvalitet

Vår omgivning och luften vi andas är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar och partiklar från vägtrafiken som orsakar hälsoproblem. Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av bostadens ventilation eller materialet i byggnaden. Förekomst av radon kan också vara ett hälsomässigt problem i bostäder.