Buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller 

Vad som uppfattas som buller kan variera från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är några exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan orsaka trötthet och koncentrationssvårigheter. Buller kan också leda till insomningssvårigheter och sömnstörningar. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör en ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostaden.

Om du störs av buller

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att lokalisera störningen. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare så kan du kontakta Bygg- och miljöförvaltningen. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.

Höga ljudnivåer

Alltför ofta utsätter sig människor för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. På gym, krogar, diskotek, konserter och vid många andra tillfällen kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador

Trafikbuller

Det finns även riktvärden för buller från vägtrafik. Riktvärdena för en god ljudnivå vid bostäder är 55 dBA utomhus vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå. Det gäller vid nybyggda och nyrenoverade hus eller på ställen där det sker stora ombyggnader av gator och vägar.

Vem kan göra en bullermätning?

Se Gula sidorna i telefonbok under "akustikkonsulter" eller sök på internet. Där hittar du företag som kan hjälpa dig att göra en mätning. Bygg- och miljöförvaltningen gör inte mätningar på beställning.