Radon

Radon märks inte men kan vara skadligt för människors hälsa. Som tur är kan du både enkelt och billigt själv mäta radonhalten i din bostad.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken i större eller mindre mängder. Gasen kan tränga in i hus genom sprickor i grunden eller genom otäta golvbrunnar med mera. Andra källor till höjda radonhalter i inomhusluften är byggnadsmaterialet eller dricksvattnet (främst bergborrade brunnar). 

Riktvärde

Radon och dess sönderfallsprodukter så kallade radondöttrar varken syns, känns eller smakar. Höga halter av radon i inomhusluften utgör en hälsorisk. Radongashalten bör inte överstiga 200 Bq/m³ i inomhusluft.   

Bidrag till radonsanering

Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering.

Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om bidrag. Du ansöker på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats. där det också finns mer information om bidraget.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Om du vill mäta i ditt hus

Det kan vara svårt att bedöma vilka hus som har förhöjda halter. Mätning är därför viktigt att göra och det enda sättet att ta reda på om det finns radon i inomhusluften. Mätningen utförs med enkel utrustning i två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Kommunen kan ge råd men tillhandahåller inte mätutrustning. Om du vill mäta radon i ditt hus måste du själv kontakta ett mätlaboratorium.

Om du bor i hyresrätt

Om du bor i hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i din bostad. Fråga hyresvärden eller kommunen om du inte vet om din bostad är radonmätt.

Om du bor i bostadsrätt

Om du bor i bostadsrätt är det föreningen som ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i din bostad. Fråga bostadsrättsföreningen eller kommunen om du inte vet om din bostad är radonmätt.