Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn, unga och deras familjer grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamhetens mål är att barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållanden och ge skydd och stöd till dem som behöver.

Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver.
Socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention utgör grunden för Individ- och familjeomsorgens arbete med barn och ungdomar. Både vuxna och barn kan vända sig till oss för att tillsammans med socialsekreterare diskutera olika vägar till en lösning. 

Om du känner dig osäker kring vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten.