Stöd till familjen

Man kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. Därför erbjuder socialtjänsten stöd och råd genom flera olika verksamheter. På dessa sidor kan du läsa om det familjestöd som finns till för dig och din familj.

En del av stödet är öppet för alla och det är bara att besöka verksamheten eller kontakta den som är ansvarig för att ta del av stödet. Detta gäller exempelvis föräldrautbildning, familjerådgivning och samarbetssamtal. För annat stöd krävs ett s.k. biståndsbeslut, dvs att en socialsekreterare gör en utredning för att se vilket behov som finns och vilket stöd som passar bäst. Detta gäller exempelvis kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

Om du känner dig osäker på vilket stöd du och din familj behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Läs även på Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats. för mer information och hjälp.