Politik och demokrati

Var med och påverka din vardag i Ånge kommun - vår vision och våra mål. Se beslutsprotokoll och ta del av kallelser.

Kommunens politiker fattar beslut om en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Det kan exempelvis gälla förskola och skola, vård och omsorg eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Vill du vara med och påverka? Läs mer på undersidorna om olika sätt att väcka frågor och påverka i politiken.