Europaparlamentsvalet 2024

Att rösta är en demokratisk rättighet som alla svenska medborgare som fyllt 18 år har. Genom att rösta i EU-valet är du med och formar den europeiska demokratin. Det är ett unikt ögonblick där vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut.

I valet väljer EU-medborgarna de representanter som ska vara ledamöter av Europaparlamentet. Europaparlamentet är världens enda direktvalda parlament med medlemmar från flera länder. Dess ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå.
I Sverige har svenska medborgare och EU-medborgare, som är folkbordförda i Sverige, rösträtt. Du ska ha fyllt 18 år.