Därför är det viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet (EU-valet) i juni

Den 6–9 juni 2024 går miljontals européer till valurnorna för att rösta i Europaparlamentsvalet (EU-valet) och tillsammans forma den europeiska demokratins framtid. Ta din möjlighet att göra din röst hörd kring frågor som är viktiga för dig och var med och påverka hur den Europeiska unionens framtid ska se ut.

Att rösta i EU valet kan kännas avlägset. Kanske känns det även oklart hur din röst kan påverka din vardag här i Sverige. Men det finns flera viktiga anledningar till att använda din röst i EU-valet. Valet handlar om att själv välja vilka du vill ska representera dina intressen i EU.

Vill du ha hjälp för att kunna rösta?

För dig som inte kan komma till en röstningslokal eller vallokal så finns möjligheten att använda dig av budröstning, ambulerande röstmottagare eller valskjutsar.

Budröstning

Budröstning kallas den typ av röstning där väljaren röstar på distans genom att göra i ordning sin röst i närvaro av ett vittne och ett bud. För att göra detta så måste du ha ett material som består av ytterkuvert som finns att hämta på närmsta förtidsröstningslokal och vallokal. Budet du väljer transporterar sedan rösten till en röstningslokal eller till väljarens vallokal, där den tas emot och granskas av röstmottagarna. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstning får ske, från och med 18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen. Budrösten får dock göras i ordning redan från 24 dagar innan valdagen.

Förutom budet måste väljaren även ha ett vittne närvarande som intygar att processen går rätt till. Väljaren måste kunna göra i ordning sin röst själv. Det innebär att varken budet eller någon annan person får hjälpa väljaren i något moment av röstningen.

För väljare som inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe och som även behöver hjälp med att göra i ordning sin röst finns istället möjligheten att rösta genom ambulerande röstmottagning.

Följande väljargrupper kan enligt vallagen rösta genom budröstning:

  • Väljare som inte kan lämna hemmet på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Väljare som är intagna på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
  • Väljare som bor längs med en lantbrevbärarlinje. Det anges även i vallagen vilka som har rätt att agera som vittne och bud. Vittnet och budet måste ha fyllt 18 år.

Följande personer får vara bud:

  • Väljarens anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn förälder och syskon)
  • Väljarens vårdare eller någon som brukar hjälpa väljaren med personliga ärenden
  • Anställd på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt
  • Lantbrevbärare

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från dig som väljare som har på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något röstmottagningsställe. Väljaren kan lämna sin röst i bostaden eller på den plats där hen befinner sig för tillfället, exempelvis sjukhus.

Det finns inget krav att väljaren ska vara folkbokförd i den aktuella kommunen. Ambulerande röstmottagning är möjligt under samma tid som förtidsröstning, från och med 18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen. Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och samma regler gäller angående hjälp och tystnadsplikt för röstmottagare. Vid ambulerande röstmottagning kan väljaren därför få hjälp med att göra i ordning sin röst, vilket inte är möjligt vid budröstning.

Vill du ha ambulerande röstmottagare skickat till dig kan du beställa detta genom att ringa till kommunens valtelefon på, 073-275 28 76, 076-540 22 39 eller genom att ringa till kommunens växel på 0690-25 01 00. På valdagen den 9 juni boka tid senast kl. 15:00 på valtelefon 073-275 28 76, 076-540 22 39.

Valskjutsar

Valnämnden ordnar gratis valskjuts för boenden inom kommunen som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen söndag den 9 juni. Boka tid för valskjuts från den 26 maj till den 6 juni på telefon 077- 550 77 55 Din Tur Kundcenter och uppge att det gäller valskjuts på valdagen den 9 juni.