Livsmedel

Det du dricker och äter påverkar din hälsa. Att livsmedel hanteras på rätt sätt är därför mycket viktigt. Företag som säljer livsmedel finns inom många olika branscher och kan vara både kommunala och privata. Bygg- och miljöförvaltningen har till uppgift att kontrollera att företag som säljer livsmedel följer den lagstiftning som finns för säker hantering.

Klagomål

Om du har klagomål rörande livsmedelshantering och hygien i en restaurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen så gör vi en utredning.

För att vi ska kunna utreda ett klagomål så bra som möjligt bör vår blankett för klagomål fyllas i och skickas in till oss.

Blankett för klagomål för livsmedel - anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du köpt en vara som är dålig bör du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Om du inte är nöjd med bemötandet kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad är det viktigt att du anmäler det till kommunen. Ring Bräcke kommuns växel 0693-161 00 och be att få bli kopplad till bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljöförvaltningen utreder och gör kontroller i samband med klagomål och misstänkta matförgiftningar. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar bygg- och miljöförvaltningen. Då har vi större chans att förhindra att fler drabbas och blir sjuka. Det är även bra om du själv kontaktar företaget.

Fundera över vad du tror att du blev sjuk av. Vad bestod måltiden av? Vilket datum och tid åt du det? Vad hade du ätit före och efter? Vet du om fler personer blivit sjuka?

Om det finns det matrester kvar från det du misstänker att du blev sjuk av, är det bra att spara det i kylen så vi kan ta ett eventuellt prov. Mer om matförgiftning kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta en livsmedelsverksamhet

Om du vill starta ett kafé, restaurang eller annan verksamhet där livsmedel hanteras måste du anmäla registrering av din verksamhet till bygg- och miljöförvaltningen.

Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver även känna till ditt ansvar för egenkontroll av din verksamhet. Om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen, eller läsa mer om att starta ett livsmedelsföretag hos Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering steg för steg

Så här går det till: Samt om Livsmedelsverkets branschriktlinjer.

 • Registrera din verksamhet hos bygg- och miljölnämnden, E-tjänst för registerinng av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Du får ett beslut om registrering.
 • Efter registrering kommer en livsmedelsinspektör att boka in ett besök hos dig. Under besöket inspekteras lokaler, varuflöde och dina rutiner för säker hantering av livsmedel. Livsmedelsinspektören kontrollerar att din verksamhet följer de lagar och regler som gäller för hantering av livsmedel.
 • Du får ett beslut om riskklassning och årlig avgift.

Tänk på att din verksamhet ska ha passande lokaler, utrustning och ett system för egenkontroll.

Egenkontroll

Om tänker sälja livsmedel ska du ha ett system för egenkontroll. Det betyder att du ska ha rutiner för att kontrollera att dina livsmedel är säkra, rätt märkta och uppfyller alla regler. Du ska också känna till de risker som finns i din verksamhet, och de regler som gäller. Några saker som bör ingå i egenkontrollen är att du kontrollerar:

 • Personlig utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler,utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier
 • Faroanalys

Det finns nationella branschriktlinjer som beskriver hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Branschriktlinjer är frivilliga att följa, men ger bra vägledning. Du hittar mer information om branschriktlinjer nedan under relaterade länkar.

Bygglov kan krävas

Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov för att ändra användningen av en lokal. Ombyggnad eller ändring som påverkar brandskydd, bärande konstruktion eller installationer av till exempel fettavskiljare kräver en anmälan till bygg- och miljönämnden. Nybyggnad, tillbyggnad och inrättande av nya lokaler för handel eller industriverksamhet kräver bygglov. Det behövs också bygglov för att få sätta upp skyltar in områden med detaljplan. Kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Taxa

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2024.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-01-03 07.48