Gata, parkering och park

Information om kommunala gator, parker, torg, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

På kommunens gator ansvarar Tekniska förvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t ex vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande. Trafikföreskrifter inom tätbebyggda områden beslutas av tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen tar också emot ansökningar om parkeringsplatser för uthyrning och parkeringstillstånd för handikapplatser.

Om du vill kontakta oss angående ett gatu-, parkerings- eller parkärende så kan du göra det antingen via e-tjänsten Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter Länk till annan webbplats. eller ringer kundtjänst 0690-25 02 00, måndag–torsdag klockan 10:00–12:00.

Parkeringsytor i Ånge, P-skiva

Kartbild över parkeringsplatser i Ånge tätort.

Parkeringsskiva krävs på de parkeringar som är 30 minuter (röda fält), 1 timme (grönt fält), 2 timmar (gula fält), 3 timmar (lila fält). Rosa fält långtidsparkering max 7 dygn (ingen P-skiva behövs). Parkeringsskiva kan du hämta hos Biblioteket , Systembolaget, Ånge bokhandel, Apoteket, Coop, kommunhusets reception och på Folktandvården. Saknar du parkeringsskiva kan du i stället skriva en lapp med klockslaget när du lämnar bilen och lägga i framrutan.

Dålig sikt och skymda skyltar

Träden och häckarna sticker ut sina grenar i ljuset. Ibland sticker de ut över trottoarer, gång och cykelbanor och kanske till och med över körbanan. Det blir problem om det hindrar sikten och skymmer vägmärkena.

Gående och cyklande tar sig obehindrat fram om det är fritt från växtlighet upp till 2,5 meter. Då syns skyltarna också.

För att sopbilar och slamtömningsbilar ska kunna ta sig fram bör det vara fritt över körbanan upp till 4,6 meter.

Barnen och andra bilar syns i korsningen om häcken inte är högre än 80 cm. Tio meter före korsningen, från båda håll ska häcken inte överstiga 80 cm. 

Lämna felanmälan av sikthinder och skyltning via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..