Torg, parker och allmänna platser

I Ånge kommun finns det torg och parker för handel och evenemang. Ordningsföreskrifter för offentliga platser finns i Allmänna lokala föreskrifter Word, 5.7 MB. för Ånge kommun.

I Ånge finns Centraltorget och Spångbrotorget. På Centraltorget finns det servering och möjlighet till torghandel och Spångbrotorget erbjuder sittplatser och blomsterprakt.

Spångbroparken i Ånge har en lekplats och plan för fotboll till exempel, träningsredskap, där finns trädskulpturer, en labyrint och på våren spirar lökarna mellan björkarna.

På Kapellbacken i Ånge är det en park under utveckling. Nu finns det en cykelkrossbana och en hinderbana.

På Ånge camping finns även Sinnenas park, en upplevelse för öga, näsa, öron, känsel och kanske även smaken men också för humorn!

I Fränsta finns aktivitetsparken med bangolf och lekpark.

I Ljungaverk finns Ljungaparken där det finns lekplats, fotbollsplan, grillplatser och gott om sittplatser under tak. Ljungaparken sköts av Ljungaverks vägförening.

I Torpshammar finns blomsterprakt och rastplats vid Gimån.

Vid badplatsen i Alby finns det också planteringar.