Grävtillstånd

Ledningsägande företag som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på befintlig ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd.

Alla åtgärder som görs i mark som står under kommunens förvaltning har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka. Det kan vara allmänna vägar, gator, torg, parker och andra markområden.

Grävtillstånd medför inte automatiskt rätt att förlägga och bibehålla anläggningar i mark som kommunen förvaltar, utan rätt att genomföra beskrivet arbete och omfattar endast lämpligheten av anläggningens placering. Rätten att lägga ledningar görs genom ett avtal som kommunen upprättar,  exempelvis markavtal, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderättsavtal. 

Grävningsbestämmelser

Se vidare i Grävningsbestämmelser för Ånge kommun Pdf, 401.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan i e-tjänst eller blankett

Under rubriken Självservice nedan finns ansökan i e-tjänst eller blankett. Ansökan behöver vara hos kommunen 3 veckor innan påbörjad grävning. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara upp till 6 veckor. Vid skada som krävt omeddelbar åtgärd ska ansökan om grävtillstånd sökas i efterhand.

Begär kabelanvisning innan du gräver

Innan du gräver:
Kontakta den som kan ha kablar eller rör där du tänker gräva. Det kan ta några dagar att få kablarna utmärkta, men det kan det vara värt!
Många som har ledningar i marken kan nås via www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

VA-ledningar och fjärrvärme:
Ring Ånge kommun 0690-25 01 00