Snöröjning och halkbekämpning

Varje väghållare är ansvarig för snöröjning och halkbekämpning på sina vägar.

Vinterväghållning:
Trafikverket är väghållare på det statliga vägnätet, som till exempel E14, riksväg 83, länsväg 315 och Fränstavägen. Ånge kommun röjer de kommunala vägarna i Ånge, Alby och Fränsta, och vägföreningarna har ansvar för skötseln av sina vägar.