Webbdiariet

Så här söker du i webbdiariet

För att söka i Ånge kommuns webbdiarium har du två överordnade sökalternativ:

  • Ärendesök, där du kommer till ärenden och i varje ärende ingående handlingar,
  • Händelsesök, där du direkt söker handlingar utan att se ärendeinformationen.

Under Diarium väljer du vilken nämnds diarium du vill söka i.

KS = Kommunstyrelsen
ÅFA = Ånge Fastighets och Industri AB
Ånge Energi AB
VN = Valnämnden
Rev =Kommunrevisionen
SN = Socialnämnden (2018-2022)
TN = Tekniska nämnden (2018-2022)
UTB = Utbildningsnämnden (2018-2022)

Om du känner till ett ärendets diarienummer kan du söka på det under Nummer, ex: 18/10.

Vi publicerar ärenden och handlingar från början av 2018. Vill du ta del av tidigare ärenden kontaktar du registrator via kommunens växel 0690-25 01 00, klockan 08:00–12:00, 13:00–16:00. E-post: ange@ange.se

Du kan även söka i alla diarium samtidigt, (Alla diarium). Vidare går det att söka veckans händelser eller veckans ärenden och dagens hänselser och dagens ärenden eller söka på innehåll.

Handlingar kan du öppna och läsa som PDF- eller MS Office-dokument, om de inte har skydd i någon form.

Webbdiariet uppdateras varje dag klockan 13:00.

Om sekretess och behandling av personuppgifter

Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Vissa handlingar är skyddade mot publicering av personuppgifter på Internet (enligt dataskyddsförordningen GDPR). I dessa fall publiceras inte själva handlingen. Handlingarna kan du dock ta del av hos nämndens registrator.

Sök i webbdiariet

Sök ärenden och handlingar (dokument) i webbdiariet.

Postlista vid störning

Ibland upplever kommunen IT-störningar som påverkar olika system. Om detta påverkar webb-diariet i mer än tre dagar så skapar kommunen manuella postlistor och publicerar dessa nedan. På så vis kan du som medborgare fortfarande följa kommunens arbete och begära ut handlingar via ange@ange.se