Ekonomiskt stöd

Ibland uppstår situationer i livet som gör att man är i behov av ekonomisk rådgivning eller att söka ekonomiskt bistånd.

Kanske dröjer ersättningen från a-kassa eller sjukpenning alltför länge och du saknar en tillräcklig buffert? Då kan du behöva söka ekonomisk hjälp för att klara viktiga utgifter som till exempel hyra, mat eller mediciner.

Ekonomiskt bistånd kan antingen vara